10 สายพันธุ์แมวเลี้ยง ที่ได้รับความนิยม

   Top 10 สายพันธุ์แมวเลี้ยง ที่ได้รับความนิยมจากคนไทย นำมาเลี้ยงมากที่สุด โดยมีจุดเด่น และสิ่งที่น่าสนใจของแมวแต่ละตัวที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1.แมวพันธุ์เปอร์เซีย ( Persian ) 2.แมวพันธุ์อเมริกัน ชอร์ตแฮร์ ( American Shorthair ) 3.แมวพันธุ์สก็อตติช โฟลด์ ( Scottish Fold ) 4.แมวพันธุ์วิเชียรมาศ ( Siamese ) 5.แมวพันธุ์โคราช ( Korat ) 6.แมวพันธุ์ขาวมณี ( Khao Manee ) 7.แมวพันธุ์บริติช ชอร์ตแฮร์ ( British Shorthair ) 8.แมวพันธุ์เอ็กโซติก ( Exotic 9.แมวพันธุ์เมนคูน ( Main Coon ) 10.แมวพันธุ์เบงกอล ( Bengal  แต่ละสายพันธุ์มีความน่ารัก ลักษณะนิสัย พฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกัน เราได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูแมวที่ทุกคนชื่นชอบมาให้อ่าน เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนที่รักแมว และต้องการเลี้ยงเป็นเพื่อนมีดังต่อไปนี้

Persian
American Shorthair
American Shorthair
Scottish Fold
Scottish Fold
Siamese
Korat
Khao Manee
British Shorthair
Exotic
Bengal
Bengal